ယှဉ်ပြိုင်သော ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများစာရင်း

၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သော ကိုယ်စားလှယ်များစာရင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော်- ၁၇၄၅ ဦး အမျိုးသားလွှတ်တော်- ၈၈၆ ဦး တိုင်း/ပြည်နယ်လွှတ်တော်- ၃၄၄၃ ဦး (တိုင်းရင်းသားလူမျိုးလွှတ်တော်အပါအဝင်) စုစုပေါင်း- ၆၀၇၄ ဦး ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သော ကိုယ်စားလှယ်များစာရင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော်- ၉၈၅ ဦး အမျိုးသားလွှတ်တော်- ၄၇၉ ဦး တိုင်း/ပြည်နယ်လွှတ်တော်- ၁၅၃၅ ဦး တိုင်းရင်းသားလူမျိုးလွှတ်တော်- ၆၆ ဦး စုစုပေါင်း- ၃၀၆၅ ဦး

Read More →
ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်

ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံနိုင်ရေးအတွက် အမည် စာရင်းတင်သွင်းလွှာ တင်သွင်းချိန်တွင် အသက် ၂၅ နှစ်ပြည့်ပြီး သက်ဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်း ချက်များနှင့် မဆန့်ကျင်သူ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသည့် အချိန်နှင့် တစ်ဆက်တည်း ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်တွင် အနည်းဆုံး ၁၀ နှစ် အခြေချနေထိုင်ခဲ့သူ (နိုင်ငံတော် ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် နိုင်ငံခြားသို့ တရားဝင်သွားရောက် သည့်ကာလများကိုလည်း နိုင်ငံတော်တွင် အခြေချ နေထိုင်ခဲ့သည့် ကာလအဖြစ် ထည့်သွင်းရေတွက်ရန်)၊ မဲစာရင်းတွင်ပါဝင်သူ၊ နိုင်ငံသားမိဘနှစ်ပါးမှ မွေး ဖွားသော နိုင်ငံသားဖြစ်သူနှင့် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် အရည်အချင်းများနှင့် ပြည့်စုံသူ ဖြစ်ရပါမည်။ (ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပုဒ်မ-၈) ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေး ကောက်ပွဲတင်မြှောက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိသူတစ်ဦးသည်တစ်သီး ပုဂ္ဂလအဖြစ်ဖြင့် ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုခုကို ကိုယ်စားပြု၍ဖြစ်စေ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရှိသည်။ (ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပုဒ်မ-၉)  

Read More →
ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံပိုင်ခွင့်မရှိသူများ

(က) ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရသူ၊ (ခ) ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအာဏာမတည်မီက ဖြစ်စေ၊ အာဏာတည်ပြီးမှဖြစ်စေ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အရည်အချင်းပျက်ယွင်းစေသော ပြစ်မှုဖြင့် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံ ရခြင်းကြောင့် သို့မဟုတ် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ တရားမဲ့ပြုကျင့်မှု ကျူးလွန်ခြင်းကြောင့် သို့မဟုတ် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်းကြောင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံပိုင်ခွင့်မရှိကြောင်း သက်ဆိုင် ရာက သတ်မှတ်ထားသည့်ကာလ ကုန်ဆုံးခြင်းမရှိသေးသူ၊ (ဂ) စိတ်ပေါ့သွပ်သည်ဟု သက်ဆိုင်ရာဥပဒေက ပြဋ္ဌာန်းထားသည့်အတိုင်း သတ်မှတ် ခြင်းခံရသူ၊ (ဃ) လူမွဲအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာတရားရုံး၏ ကြေညာခံထားရခြင်းမှ လွတ်မြောက်ခွင့်မရ သေးသူ၊ (င) မွေးဖွားစဉ်က နိုင်ငံသားမဖြစ်သေးသော မိဘတစ်ပါးပါးမှဖြစ်စေ၊ နှစ်ပါးလုံးမှ မွေးဖွားသည့် နိုင်ငံသား၊ (စ) နိုင်ငံခြားအစိုးရ၏ ကျေးဇူးသစ္စာကို ခံယူစောင့်ရှောက်ရိုသေသူ၊ နိုင်ငံခြားအစိုးရ၏ လက်အောက်ခံဖြစ်သူ သို့မဟုတ် တိုင်းတစ်ပါး၏ နိုင်ငံသားဖြစ် သူ၊ (ဆ) နိုင်ငံခြားအစိုးရ၏ […]

Read More →
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial