မြန်မာနိုင်ငံနှင့်လူငယ်ဖိုရမ်

အာဆီယံလူငယ်ဖိုရမ် (ASEAN Youth Forum) ယ‌နေ့‌ခေတ်ကမ္ဘာကြီးသည် ဂလိုဘယ်လိုက်‌ဇေး ရှင်း‌ခေါ် ကမ္ဘာပြုမှု ‌ခေတ်ကြီးအတွင်း အရှိန်အဟုန် ပြင်းစွာ ဝင်‌ရောက်‌နေပြီဖြစ်ပြီး၊ အကန့်အသတ်မဲ့ ‌ခေတ်မီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများနှင့် စားသုံးသူပဓာန ဝါဒဆီသို့ လူတို့၏ ‌နေ့စဉ်ဘဝ နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် တစ်‌ရွေ့ ‌ရွေ့ချဉ်းနင်းဝင်‌ရောက်လာ‌နေချိန်ဖြစ်ရာ အဆိုပါစိန်‌ခေါ် မှုအ‌ပြောင်းအလဲများစွာတို့ကို လက်‌တွေ့ရင်ဆိုင်‌တွေ့ကြုံ ခံစား‌နေရသူများတွင် အာဆီယံ‌ဒေသတွင်းမှ လူငယ် အများစုလည်း အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ ယ‌နေ့‌ခေတ်လူငယ်တို့သည် လက်ရှိကမ္ဘာ၏ လူမှု ‌ရေးပြဿနာများကို ‌ဖော်ထုတ်အသိအမှတ်ပြုရန် ယင်း တို့ကိုယ်တိုင် တာဝန်ခံ‌ဆောင်ရွက်လာတတ်ကြပြီး သက် ဆိုင်ရာ‌ဒေသတွင်း၌ သာမက နိုင်ငံ‌တော်နှင့် အာဆီယံ ‌ဒေသတွင်း အဆင့်များတွင်ပင် လွတ်လပ်မျှတငြိမ်းချမ်း ‌သော လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ် ဖန်တီး‌ဖော်‌ဆောင်‌ရေး တွင် ပါဝင်‌ဆောင်ရွက်ရမည်ကိုလည်း အသိအမှတ်ပြု လာခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါရည်မှန်းချက်များကို အ‌ကောင်အထည် […]

Read More →
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial