၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၈ ရက် ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများ

၁။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၃၀ ရက်တွင် လက်ရှိလွှတ်တော်များ သက်တမ်းကုန်ဆုံး မည်ဖြစ်ပြီး လွှတ်တော်အသစ်သို့တာဝန်များ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ၂။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလဆန်းတွင် သမ္မတရွေးချယ်ရေးအတွက် လွှတ်တော် အစည်းအဝေးများ ခေါ်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ ၃။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ်လကုန်တွင် အစိုးရသစ်သည် အာဏာလွှဲပြောင်းရယူမည်ဖြစ် သည်။ လက်ရှိအစိုးရသက်တမ်းသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ်လ ၂၉ ရက်တွင် ကုန်ဆုံး မည်ဖြစ်သည်။ ကိုးကား။ ။ မြန်မာနိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲအခင်းအကျင်း၊ ကျော်သွင်ကို၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်၊ လင်းလွန်ခင်စာပေ

Read More →
ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့သည့် နှစ်ကာလအကျဉ်း

၁၉၈၇ ခုနှစ် ၁၉၈၈ ခုနှစ် ၁၉၈၉ ခုနှစ် ၁၉၉၀ ခုနှစ် မေလ ၂၇ ရက် ၁၉၉၁ ခုနှစ် ၁၉၉၂ ခုနှစ် ၁၉၉၃ ခုနှစ် ၁၉၉၄ ခုနှစ် ၁၉၉၅ ခုနှစ် ၁၉၉၆ ခုနှစ် ၁၉၉၇ ခုနှစ် ၁၉၉၈ ခုနှစ် ၁၉၉၉ ခုနှစ် ၂၀ဝ၀ ပြည့်နှစ် ၂၀ဝ၁ ခုနှစ် ၂၀ဝ၂ ခုနှစ် ၂၀ဝ၃ ခုနှစ် ၂၀ဝ၄ ခုနှစ် ၂၀ဝ၅ ခုနှစ် ၂၀ဝ၆ ခုနှစ် ၂၀ဝ၇ ခုနှစ် ၂၀ဝ၈ ခုနှစ် ၂၀ဝ၉ ခုနှစ် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက် ၂၀၁၁ […]

Read More →
ယှဉ်ပြိုင်သော ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများစာရင်း

၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သော ကိုယ်စားလှယ်များစာရင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော်- ၁၇၄၅ ဦး အမျိုးသားလွှတ်တော်- ၈၈၆ ဦး တိုင်း/ပြည်နယ်လွှတ်တော်- ၃၄၄၃ ဦး (တိုင်းရင်းသားလူမျိုးလွှတ်တော်အပါအဝင်) စုစုပေါင်း- ၆၀၇၄ ဦး ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သော ကိုယ်စားလှယ်များစာရင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော်- ၉၈၅ ဦး အမျိုးသားလွှတ်တော်- ၄၇၉ ဦး တိုင်း/ပြည်နယ်လွှတ်တော်- ၁၅၃၅ ဦး တိုင်းရင်းသားလူမျိုးလွှတ်တော်- ၆၆ ဦး စုစုပေါင်း- ၃၀၆၅ ဦး

Read More →
ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်

ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံနိုင်ရေးအတွက် အမည် စာရင်းတင်သွင်းလွှာ တင်သွင်းချိန်တွင် အသက် ၂၅ နှစ်ပြည့်ပြီး သက်ဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်း ချက်များနှင့် မဆန့်ကျင်သူ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသည့် အချိန်နှင့် တစ်ဆက်တည်း ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်တွင် အနည်းဆုံး ၁၀ နှစ် အခြေချနေထိုင်ခဲ့သူ (နိုင်ငံတော် ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် နိုင်ငံခြားသို့ တရားဝင်သွားရောက် သည့်ကာလများကိုလည်း နိုင်ငံတော်တွင် အခြေချ နေထိုင်ခဲ့သည့် ကာလအဖြစ် ထည့်သွင်းရေတွက်ရန်)၊ မဲစာရင်းတွင်ပါဝင်သူ၊ နိုင်ငံသားမိဘနှစ်ပါးမှ မွေး ဖွားသော နိုင်ငံသားဖြစ်သူနှင့် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် အရည်အချင်းများနှင့် ပြည့်စုံသူ ဖြစ်ရပါမည်။ (ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပုဒ်မ-၈) ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေး ကောက်ပွဲတင်မြှောက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိသူတစ်ဦးသည်တစ်သီး ပုဂ္ဂလအဖြစ်ဖြင့် ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုခုကို ကိုယ်စားပြု၍ဖြစ်စေ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရှိသည်။ (ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပုဒ်မ-၉)  

Read More →
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial