ယှဉ်ပြိုင်သော ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများစာရင်း

၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သော ကိုယ်စားလှယ်များစာရင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော်- ၁၇၄၅ ဦး အမျိုးသားလွှတ်တော်- ၈၈၆ ဦး တိုင်း/ပြည်နယ်လွှတ်တော်- ၃၄၄၃ ဦး (တိုင်းရင်းသားလူမျိုးလွှတ်တော်အပါအဝင်) စုစုပေါင်း- ၆၀၇၄ ဦး ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သော ကိုယ်စားလှယ်များစာရင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော်- ၉၈၅ ဦး အမျိုးသားလွှတ်တော်- ၄၇၉ ဦး တိုင်း/ပြည်နယ်လွှတ်တော်- ၁၅၃၅ ဦး တိုင်းရင်းသားလူမျိုးလွှတ်တော်- ၆၆ ဦး စုစုပေါင်း- ၃၀၆၅ ဦး Please follow and like us:0

Read More →
ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်

ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံနိုင်ရေးအတွက် အမည် စာရင်းတင်သွင်းလွှာ တင်သွင်းချိန်တွင် အသက် ၂၅ နှစ်ပြည့်ပြီး သက်ဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်း ချက်များနှင့် မဆန့်ကျင်သူ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသည့် အချိန်နှင့် တစ်ဆက်တည်း ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်တွင် အနည်းဆုံး ၁၀ နှစ် အခြေချနေထိုင်ခဲ့သူ (နိုင်ငံတော် ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် နိုင်ငံခြားသို့ တရားဝင်သွားရောက် သည့်ကာလများကိုလည်း နိုင်ငံတော်တွင် အခြေချ နေထိုင်ခဲ့သည့် ကာလအဖြစ် ထည့်သွင်းရေတွက်ရန်)၊ မဲစာရင်းတွင်ပါဝင်သူ၊ နိုင်ငံသားမိဘနှစ်ပါးမှ မွေး ဖွားသော နိုင်ငံသားဖြစ်သူနှင့် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် အရည်အချင်းများနှင့် ပြည့်စုံသူ ဖြစ်ရပါမည်။ (ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပုဒ်မ-၈) ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေး ကောက်ပွဲတင်မြှောက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိသူတစ်ဦးသည်တစ်သီး ပုဂ္ဂလအဖြစ်ဖြင့် ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုခုကို ကိုယ်စားပြု၍ဖြစ်စေ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရှိသည်။ (ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပုဒ်မ-၉)   Please […]

Read More →
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲနှင့်ကိန်းဂဏန်းအချို့

၃၂ သန်းခန့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်တွင် ပြုလုပ်မည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲပေးနိုင်သောလူဦးရေ ခန့်မှန်းစာရင်းအရေအတွက်ဖြစ်သည်။ ၄၆၀ဝ ကျော် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ထားရှိမည့် ခန့်မှန်းမဲရုံ စုစုပေါင်းအရေအတွက် ဖြစ်သည်။ ၉၁ ပါတီ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ပါတီအရေအတွက်ဖြစ်သည်။ ၆၀၇၄ ဦး ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် အမည်စာရင်းတင်သွင်းထားသည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် စုစုပေါင်းအရေအတွက်ဖြစ်သည်။ ၃၂၃ ဦး ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် အမည်စာရင်းတင်သွင်းထားသည့် တစ်သီးပုဂ္ဂလလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းစုစုပေါင်းအရေအတွက်ဖြစ် သည်။ သတင်းရည်ညွှန်းDaily Eleven Please follow and like us:0

Read More →
ရာထူးအလိုက် အနည်းဆုံးရှိရမည့် အသက်ကန့်သတ်ချက်

နိုင်ငံတော်သမ္မတ- ၄၅ နှစ် နိုင်ငံတော်ဒုသမ္မတ- ၄၅ နှစ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်- ၂၅ နှစ် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်- ၃၀ နှစ် ကိုးကား။ ။ ၂၀ဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ အမျိုးသားလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ     Please follow and like us:0

Read More →
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial