၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲနှင့်ကိန်းဂဏန်းအချို့

၃၂ သန်းခန့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်တွင် ပြုလုပ်မည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲပေးနိုင်သောလူဦးရေ ခန့်မှန်းစာရင်းအရေအတွက်ဖြစ်သည်။ ၄၆၀ဝ ကျော် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ထားရှိမည့် ခန့်မှန်းမဲရုံ စုစုပေါင်းအရေအတွက် ဖြစ်သည်။ ၉၁ ပါတီ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ပါတီအရေအတွက်ဖြစ်သည်။ ၆၀၇၄ ဦး ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် အမည်စာရင်းတင်သွင်းထားသည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် စုစုပေါင်းအရေအတွက်ဖြစ်သည်။ ၃၂၃ ဦး ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် အမည်စာရင်းတင်သွင်းထားသည့် တစ်သီးပုဂ္ဂလလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းစုစုပေါင်းအရေအတွက်ဖြစ် သည်။ သတင်းရည်ညွှန်းDaily Eleven Please follow and like us:0

Read More →
ရာထူးအလိုက် အနည်းဆုံးရှိရမည့် အသက်ကန့်သတ်ချက်

နိုင်ငံတော်သမ္မတ- ၄၅ နှစ် နိုင်ငံတော်ဒုသမ္မတ- ၄၅ နှစ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်- ၂၅ နှစ် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်- ၃၀ နှစ် ကိုးကား။ ။ ၂၀ဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ အမျိုးသားလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ     Please follow and like us:0

Read More →
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial