လူ့ရပိုင်ခွင့်များ အသက်ဝင်တည်တံ့ရေးအတွက် ဦးတည်ခြင်း

လူ့ရပိုင်ခွင့်များသည် အာမခံခြင်း၊ လေးစားခြင်း၊ အားပေးခြင်းနှင့်ကျင့်သုံးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပါမှ အသက်ဝင်တည်တံ့ရိုး ဖြစ်ပေသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုသို့ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာမဏ္ဍိုင်၊ အင်စတီကျူးရှင်းနှင့် အစုအဖွဲ့များက သက်ဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်စရာများကို ဆောင်ရွက်ကြရပါလိမ့်မည်။ လူ့ရပိုင်ခွင့်များကို အာမခံခြင်းအား နိုင်ငံ၏အစိုးရဖြစ်သော အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်နှင့် တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင်များက ဆောင်ရွက်ကြရပြီး ယင်းအား လေးစား ခြင်းနှင့် အားပေးခြင်းတို့ကို ဥပဒေပြုရေး မဏ္ဍိုင်က ပိုမိုထင်ရှားစွာဆောင်ရွက်ကြလေ့ရှိပေ သည်။ ကျင့်သုံးခြင်းတွင်မူ စတုတ္ထနှင့်ပဉ္စမမဏ္ဍိုင်တို့ဖြစ်ကြသော မီဒီယာနှင့်လူထုကပါ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါသည်။ သို့မှသာ နိုင်ငံတွင်း လူ့ရပိုင်ခွင့်များ အသက်ဝင်တည်တံ့နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

သို့ဆိုရာတွင် သက်ဆိုင်ရာမဏ္ဍိုင်များက သက်ဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများကို မည်မျှ အောင်မြင်ရှင်သန်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းရှိ-မရှိကို လေ့လာအကဲဖြတ်မှုသည်လည်း လိုအပ် ချက်တစ်ခု ဖြစ်ပါမည်။ ထိုလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းသည့်အနေဖြင့် အာဏာသုံးရပ်ခွဲဝေ ကျင့်သုံးသည့် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများတွင် လူ့ရပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်ပြီးအမှီအခိုကင်းသော အင်စတီကျူးရှင်းကို အသိအမှတ်ပြုတည်ထောင်ကြလေ့ရှိပါသည်။ ယင်းအနေဖြင့် ပထမဦးစား ပေး ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများတွင် လူ့ရပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ အသိပညာမြှင့်တင်ပညာပေးခြင်း ပါဝင်ပါသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ အာဏာရှင်စနစ်နှင့် အသားကျနေခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူထု၏ လူ့ရပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ အသိအမြင်မှာ လွန်စွာအားနည်းနေပါသည်။ ထို့ကြောင့် သိမှု မြှင့်တင်ပညာပေးရေးသည် အရေးပါပြီး ရေရှည်အတွက် အကျိုးများစေမည့်လုပ်ငန်းပင် ဖြစ်ပါသည်။

လူ့ရပိုင်ခွင့်ဟူသည်မှာ မည်သည့်ရပိုင်ခွင့်များ ဖြစ်သည်ကိုပင် ကျကျနနမသိရှိ ကြသူများ ရှိနေသေးသည့်အတွက် ယင်းတို့ကို သိရှိစေရန် အားထုတ်ခြင်းသည် လိုအပ် ချက်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ယင်းလူ့ရပိုင်ခွင့်အချက်များကို လက်တွေ့ဘဝထဲတွင် မည်မျှအထိ တည်တံ့နေသည်၊ လူတစ်ဦးချင်းအတွက် မည်သို့ကျင့်သုံး ကာကွယ်နိုင်မည်၊ မည်သည့်မဏ္ဍိုင်က မည်သို့မြှင့်တင် (သို့) ချိုးဖောက်နေသည်ဟု လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ သိရှိနားလည်သဘောပေါက်နိုင်မှုမှာမူ အများစု ကြီးအတွက် ခက်ခဲနေဆဲပင် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် လူ့ရပိုင်ခွင့်အချက်တစ်ခုချင်းစီအား မည်သို့သောပေတံ၊ မည်သည့်ညွှန်းကိန်းများဖြင့် တိုင်းတာနိုင်သည်ကို လူအများ သိရှိနိုင်ရန် ပြုစုဖြန့်ဝေ အသိပေးနိုင်ရန် အရေးကြီးလှပါသည်။ သို့မှသာ လူတစ်ဦးချင်းစီအနေဖြင့် အပြည် ပြည်ဆိုင်ရာလူ့ရပိုင်ခွင့်ကြေညာစာတမ်းပါ လူ့ရပိုင်ခွင့်အချက် ၃၀ စလုံးနှင့် ပတ်သက်သမျှ ခြေခြေမြစ်မြစ် ထဲထဲဝင်ဝင် နားလည်သဘောပေါက်ကာ ကိုယ်တိုင်က မသိ၍ ချိုးဖောက်ခြင်း မျိုးကိုသော်လည်းကောင်း၊ သိသော်လည်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နားမလည်၍ မကာကွယ်လိုက် နိုင်ခြင်းမျိုးကိုသော်လည်းကောင်း ရှောင်လွှဲနိုင်ကြမည် ဖြစ်ပါသည်။

စင်စစ် ထိုသို့သောအသိပညာများကို လူ့ရပိုင်ခွင့်ကော်မရှင်တွင် ပါဝင်သော ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ရုံးအဖွဲ့ဝင်များကိုယ်တိုင်က ဦးစွာကျေညက်သဘောပေါက်  ထားကြရမည်ဖြစ်ပါ သည်။ သို့မှသာ လူ့ရပိုင်ခွင့်များကို အမှန်တကယ် လေးစားကာ အာမခံ၊ ကာကွယ်ပေးနိုင်သော အင်စတီကျူးရှင်းတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါမည်။ သို့အတွက် လတ်တလော တည်ဆဲဖြစ်နေသည့် အမျိုး သားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ဥပဒေနှင့်တကွ ကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောင်မှုကိုပါ အလေး အနက် ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး ဖော်ပြခဲ့ပြီးသော ဦးတည်ချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်နိုင်အောင် ပြင်ဆင်သင့်ပါကြောင်း အသိပေး တင်ပြအပ်ပါသည်။

အယ်ဒီတာ

Please follow and like us:
0