အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးစေရေးတွင် သီးခြားစဉ်းစားသင့်သည့်လုပ်ငန်းအချို့

အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဦးစားပေးဆောင်ရွက် သင့်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် ရေတိုရေရှည် နှစ်ခုစလုံးအတွက် သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာ ဆိုင်ရာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပါဝင်နေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ တစ်ဖန် ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းကိုလည်း အသေးစားနှင့် အလတ်စားကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအဖြစ် ထည့်သွင်းသတ်မှတ်ထားပါသည်။ စင်စစ်လတ်တလော အခြေအနေ တွင် အမှီအခိုကင်းသော ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာ၊ ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်းလုပ်ငန်းများသည် ဆက်လက်ရပ်တည်ရန်ပင် ခက်ခဲလှသဖြင့် ရပ်သူရပ်၊ နားသူနားဖြင့် ကြိုးစားရပ်တည်နေကြရပါသည်။ ထိုလုပ်ငန်းများသည် ရေတိုရေရှည် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမည့် အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသာ ဖြစ်နေသည်ကိုလည်း တွေ့ရသည်။

ချေးငွေလျှောက်ထားပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ကြသော်လည်း အသေးစား သို့မဟုတ် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ရန်ပင် အားထုတ်ခဲ့ကြသည်မှာလည်း ထိုပုဂ္ဂလိက သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်းများဖြစ်ပါလိမ့် မည်။ အကြောင်းမှာ အမျိုးမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ များသောအားဖြင့် ထိုလုပ်ငန်းများ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရသောကာလမှာ အတော်အတန် ကြာမြင့်လေ့ရှိပါသည်။ သို့တိုင် အကျိုးအမြတ် အပိုင်းတွင်လည်း ငွေသားအဖြစ်သာ တိုင်းတာ၍ မရနိုင်ဘဲ ဖြစ်နေသည့် လုပ်ငန်းသဘာဝကလည်း ရှိနေပြန်ပါ သည်။ ထို့ကြောင့် ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာ၊ ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်းများသည် လုပ်ငန်းအပေါ် စိတ်ပါဝင်စားသည့် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံသူများကို ချေး ငွေထက် ပိုမိုစိတ်ဝင်စားကြခြင်း ဖြစ်သည်။ အလားတူပင် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ သည် အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် အနည်းငယ်သာ ရှိနေပြီး ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများက သာ အများစုဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ထုတ်ကုန်များအဖြစ် ပြသစရာရှိသော်လည်း လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုကို ထုတ်ကုန်အရေအတွက်၊ ရောင်းရအမြတ်ငွေစသည်တို့ဖြင့် တိုင်းတာ၍မရနိုင်သော  လုပ်ငန်းများသည် အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဟူသော ခေါင်းစဉ်အောက်တွင် အကျုံးဝင် သည့်တိုင် သီးခြားစဉ်းစားကာ အားပေးကူညီရမည့် လုပ်ငန်းများ ဖြစ်သည်ကို သတိပြုကြရပါမည်။

တစ်ဖန် ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းအလိုက် အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာ အောင် ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အထက်ဖော်ပြပါ ထုတ်ကုန်ရှိသော်လည်း ဝန်ဆောင်မှုဆန်သည့် လုပ်ငန်း များကို သီးခြားစဉ်းစားသင့်သည်ဟု ယူဆပါသည်။ ထိုသို့သောလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်မှာ လုပ်ငန်း သဘာဝအလိုက် ထိရောက်သော ထောက်ပံ့ငွေဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ရှိသင့်လှပါသည်။ သို့မှသာ ပြည်နယ် နှင့်တိုင်းများတွင် ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာ၊ ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်းများကဲ့သို့ လူထု၏သိမှုကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ဖြည့်ဆည်းပေးရန် ကြိုးပမ်းသည့် လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးလာနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

ထို့ကြောင့် အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ချမှတ်ထား သောမူဝါဒများကို အကောင်အထည်ဖော်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွင် အချို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် ချေးငွေ သာမက ထောက်ပံ့ငွေဖြစ်စေ၊ ထိုလုပ်ငန်းများ၏ ရေရှည်ရပ်တည်ရေးအတွက် အချို့သောကင်းလွတ်ခွင့် (ဥပမာ-အခွန်)များဖြစ်စေတို့ကို ထည့်သွင်းရေးဆွဲထားခြင်း ပြုသင့်ပါကြောင်း အကြံပြုလိုပါသည်။ သို့မှသာ ထုတ်ကုန်ထက် သက်ရောက်မှုကြီးသော ဝန်ဆောင်မှုကို ဆောင်ရွက်နေသည့် အသေးစားနှင့်အလတ်စားပုဂ္ဂလိက သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်းများ အဓွန့်ရှည်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးတင်ပြအပ်ပါသည်။

အယ်ဒီတာ

Please follow and like us:
0