ပြည်တွင်းရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများ၏ ကျင့်ဝတ်များ

၁။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ အချုပ် အခြာအာဏာကိုလည်းကောင်း၊ နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေးများနှင့် တာဝန်များကိုလည်းကောင်း လေးစားကြရမည်။
၂။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ဥပဒေများနှင့် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ထုတ်ပြန်ထားသော နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ် နည်းများနှင့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များကို လေးစားလိုက်နာကြရမည်။
၃။ ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများသည် ပါတီစွဲ၊ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲကင်းရှင်းရမည်။
၄။ ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများသည် ဘက်လိုက်မှု မရှိစေရန် စောင့်ထိန်းကြရမည်။
၅။ နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုခု သို့မဟုတ် ရွေးကောက်ပွဲဝင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦးဦးအား ထောက်ခံအားပေးခြင်း၊ ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခြင်း၊ မဲဆွယ်စည်းရုံးခြင်းပြုရာရောက်သည့် အပြောအဆို၊ အပြုအမူ မပြုရ။ ထိုသို့ အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေမည့် အဝတ် အစား၊ သင်္ကေတ၊ အမှတ်တံဆိပ် စသည်တို့ကိုလည်း ဝတ်ဆင်ခြင်း မပြုရ။
၆။ လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ကို ထိန်းသိမ်းသောအားဖြင့် ဆန္ဒမဲပေးပြီးသော မဲဆန္ဒရှင်တစ်ဦးအား မဲရုံပရဝုဏ် မှ ၁၅ ကိုက်အတွင်း မည်သူ့ကို မဲပေးခဲ့ကြောင်း မေးမြန်းခြင်း မပြုရ။
၇။ ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ ယဉ်ကျေး မှုဓလေ့ထုံးစံများကို လေးစားရမည်။
၈။ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာသူများ၏ တာဝန်ခံများနှင့်ကြီးကြပ်သူများသည် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် သက်ဆိုင်ရာရွေးကောက် ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲတို့က အခါအားလျော်စွာ ပြုလုပ်သော ညွှန်ကြားချက်များနှင့် သတင်းအချက်အလက် များ ရှင်းလင်းတင်ပြသည့် အခမ်းအနားများသို့ တက်ရောက်ရန် တာဝန်ရှိသည်။
၉။ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ အသီးသီးက ထုတ်ပေးထားသည့် သက်သေခံကတ်ပြားများကို ရွေးကောက် ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာနေစဉ်အတွင်း ချိတ်ဆွဲထားရမည်။
၁၀။ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့အစည်းများသည် ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာ ရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ သဘောထားအမြင် များကို ထုတ်ပြန်ရာတွင် ၄င်းတို့၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ်များကသာ လုပ်ဆောင်ကြရမည်။
၁၁။ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာသည့် အဖွဲ့ အစည်းများသည် ၄င်းတို့၏ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ဝင်များအား လိုက်နာရန်ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများ၊ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် မသန်စွမ်းသူများ လွယ်ကူအဆင်ပြေစွာ၊ လျှို့ဝှက်လုံခြုံစွာ မဲပေးနိုင်ရေးများကို သိရှိနားလည်ရေးအတွက် ပညာပေးခြင်း၊ သင်တန်းပို့ချပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးရန် တာဝန်ရှိသည်။
၁၂။ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေစဉ်အတွင်း လက်နက်များ၊ ပေါက်ကွဲစေသောပစ္စည်းများ ယူဆောင်ခြင်းမပြုရ။
၁၃။ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာသူများသည် ရွေးကောက်ပွဲစီမံခန့်ခွဲသူများနှင့်မဲဆန္ဒရှင်များ၏ တာဝန်နှင့်ရပိုင်ခွင့်ကို လွှမ်းမိုးသက်ရောက်စေသော လှုံ့ဆော်မှုများကို မပြုလုပ်ရ။
၁၄။ ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများသည် မဲပေးခြင်း၊ မဲရေတွက်ခြင်း၊ မဲရလဒ်များထုတ်ပြန်ခြင်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမပြုရ။
၁၅။ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာသူများသည် ယင်းတို့၏ တာဝန်ကို စေတနာပြည့်ဝစွာနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ဆောင်ရွက်ရမည်။
၁၆။ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာသူများသည် ၄င်းတို့၏ အစီရင်ခံစာများကို မှန်ကန်ရိုးသားစွာ တင်ပြရမည်။
၁၇။ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာသူများသည် အခြားရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများကို အလေးထားပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သတင်း အချက်အလက်များ ဖလှယ်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
၁၈။ ရွေးကောက်ပွဲအငြင်းပွားမှုများတွင် တာဝန်ရှိသူ များက အဆုံးအဖြတ်ပြုရန် ဆောင်ရွက်ရာ၌ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း မပြုရ။
၁၉။ မဲရုံအတွင်းတွင် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ကို မထိခိုက် စေရန်အတွက် မဲရုံမှူး၏တာဝန်အရ ဆောင်ရွက်ခြင်းကို လိုက်နာရမည်။

ကိုးကား ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

Please follow and like us:
0