ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပြစ်မှုနှင့် ပြစ်ဒဏ်များ ရဲအရေးပိုင်မှု ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပမီ၊ ကျင်းပစဉ်၊ ကျင်းပပြီး

သိထားသင့်သော ပြစ်မှု၊ ပြစ်ဒဏ်များ
တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ မဲပေးခွင့်၊ အရွေးခံခွင့်ကို မကျင့်စေရန် ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ မလျော်သြဇာသုံးခြင်း၊

လာဘ်ပေးခြင်း၊ လာဘ်ယူခြင်း

ပုဒ်မ-၅၇ ထောင်ဒဏ်(၁)နှစ်နှင့်ဒဏ်ငွေ(၁)သိန်း

ရွေးကောက်မှုဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကို လာဘ်ပေးလာဘ်ယူနည်းဖြင့် ရယူခြင်း

ပုဒ်မ-၅၈(က) ထောင်ဒဏ်(၁)နှစ်နှင့်ဒဏ်ငွေ(၁)သိန်း

ရွေးကောက်မှုဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကို လွတ်လပ်စွာမကျင့်သုံးနိုင်စေရန် ခြိမ်းခြောက်ခြင်း

ပုဒ်မ-၅၈(ခ) ထောင်ဒဏ်(၁)နှစ်နှင့် ဒဏ်ငွေ(၁)သိန်း

ဘာသာရေးအကြောင်းပြု၍ မဲပေးရန်/မဲမပေးရန် ဟောပြောစည်းရုံးခြင်း

ပုဒ်မ-၅၈(ဂ) ထောင်ဒဏ်(၁)နှစ်နှင့်ဒဏ်ငွေ(၁)သိန်း

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပြစ်မှုများကို လိမ်လည်တိုင်တန်းကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားပါက

ပုဒ်မ-၆၄ ထောင်ဒဏ်(၃)နှစ်နှင့် ဒဏ်ငွေ(၃)သိန်း

သူတစ်ပါးအယောင်ဆောင်၍ ကြိုတင်(သို့) မဲလက်မှတ်ကို ထုတ်ယူခြင်း၊ မဲပေးခြင်း

ပုဒ်မ-၅၉(ဇ) ထောင်ဒဏ်(၁)နှစ်နှင့် ဒဏ်ငွေ(၁)သိန်း

ရွေးကောက်ပွဲနေ့တွင် မဲပေးခွင့်ရှိသူတစ်ဦးဦးအား မဲမပေးနိုင်စေရန် နှောင့်ယှက်ခြင်း

ပုဒ်မ-၆၀ ထောင်ဒဏ်(၁)နှစ်နှင့် ဒဏ်ငွေ(၁)သိန်း

ရွေးကောက်ပွဲနေ့တွင် မဲရုံအတွင်း(သို့)မဲရုံနှင့် ကိုက်(၅၀ဝ)အတွင်း မဲဆွယ်ခြင်း

ပုဒ်မ-၆၁ ထောင်ဒဏ်(၁)နှစ်နှင့် ဒဏ်ငွေ(၁)သိန်း

ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦးဦးကို မဲပေးရန် (သို့)မဲမပေးရန် (သို့) မည်သူ့ကိုမဲမပေးရန်တိုက်တွန်းခြင်း၊ သွေးဆောင်ခြင်း

ပုဒ်မ-၆၁(ဂ) ထောင်ဒဏ်(၁)နှစ်နှင့် ဒဏ်ငွေ(၁)သိန်း

ရွေးကောက်ပွဲနေ့တွင် မဲရုံနှင့်(၅၀ဝ)ကိုက်အတွင်း အသံချဲ့စက်များသုံး၍ အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်း၊
မဲရုံအတွင်း စည်းကမ်းမဲ့အပြုအမူ ပြုကျင့်ခြင်း

ပုဒ်မ-၆၂ ထောင်ဒဏ်(၁)နှစ်နှင့် ဒဏ်ငွေ(၁)သိန်း

သတင်းရည်ညွှန်း (၂၀၁၅ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲလက်ကမ်းစာစောင်)

Please follow and like us:
0