မဲပေးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်

၁။ မဲရုံရှေ့တွင် မဲဆန္ဒရှင်များ တန်းစီပါ။
၂။ မဲရုံအတွင်း ဝင်လာသော မဲဆန္ဒရှင်၏ လက်ဝဲဘက်လက်သန်းအား မင်တို့ ခြင်းရှိ/မရှိ မဲရုံ လုံခြုံရေးမှ စစ်ဆေးပါ။
၃။ မဲဆန္ဒရှင်သည် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲစားပွဲသို့သွား၍ မိမိ၏ မဲဆန္ဒရှင်သက်သေခံ လက်မှတ်အား မဲစာရင်းစစ်ဆေးသူထံ ပြသပါ။
၄။ မဲစာရင်းစစ်ဆေးသူသည် မဲစာရင်းနှင့် သက်သေခံလက်မှတ်အား တိုက်၍ စစ်ဆေးမည်။
၅။ မဲဆန္ဒရှင်သည် မဲစာရင်းပါ မိမိ၏နာမည်ဘေးတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။
မဲလက်မှတ်ထုတ်ပေးသူသည် မဲဆန္ဒရှင်အား ဆန္ဒမဲလက်မှတ်စာအုပ်ပါ မဲလက်မှတ်အား ဖြတ်မပေးမီ လက်ခံဖြတ်ပိုင်းအပေါ်ရှိ ဆန္ဒမဲလက်မှတ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။ အကယ်၍ လက်မှတ်မထိုးတတ်ပါက လက်ဝဲလက်မနှိပ်ရန် တောင်းဆိုနိုင်သည်။
၆။ မဲဆန္ဒရှင်သည်လည်း ဆန္ဒမဲလက်မှတ်တွင် မဲရုံမှူးလက်မှတ်ပါ/မပါ စစ်ဆေး၍ မပါရှိပါက ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ပေးသူအား အသိပေးပြီး ဆန္ဒမဲလက်မှတ်အသစ်တစ်စောင် တောင်းယူနိုင်သည်။
၇။ မဲဆန္ဒရှင်သည် ဆန္ဒမဲပေးရန် လျှို့ဝှက်ဆန္ဒပြုခန်းသို့ သွားရောက်ရမည်။
၈။ ထိုသို့ သွားရောက်ပြီးနောက် မဲဆန္ဒရှင်သည် ဆန္ဒပြုသည့် တံဆိပ်တုံးကိုယူ၍ ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ပါ မိမိမဲပေးလိုသည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း၏ အကွက်နေရာတွင် တံဆိပ်ရိုက်နှိပ်ပေးရမည်။
၉။ ထိုသို့တံဆိပ်တုံးရိုက်နှိပ်ပြီးလျှင် မဲဆန္ဒရှင်သည် ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ကိုခေါက်၍ အစိမ်းရောင်အဖုံးနှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲပုံးတွင်ထည့် ရမည်။
အမျိုးသားလွှတ်တော်(အပြာရောင်အဖုံးပိတ်ထားသည့် မဲပုံး/ကျောဘက်အပြာရောင် ဖြစ်သည့်မဲလက်မှတ်)နှင့်တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်လွှတ်တော်(ခရမ်းရောင် အဖုံးပိတ်ထားသည့်မဲပုံး/ကျောဘက်ခရမ်းရောင်ဖြစ်သည့် မဲလက်မှတ်)တို့အား မဲပေးရန်အတွက် မဲဆန္ဒရှင်သည် အထက်ဖော်ပြပါ အဆင့်(၃)မှ အဆင့်(၁၀)အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရပါမည်။
၁၀။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအား ရွေးကောက်တင်မြှောက်မှုတွင် မဲပေးခွင့်ရရှိသည့် မဲဆန္ဒရှင်များသည် အထက်ဖော်ပြပါ အဆင့်(၃)မှ အဆင့်(၁၀)များအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရပါမည်။
၁၁။ လွှတ်တော်အလိုက် ဆန္ဒမဲများပေးပြီးပါက မဲဆန္ဒရှင်သည် မင်တို့ပေးသူထံ သွားရောက်၍ လက်ဝဲဘက်လက်သန်းအား မင်အိုးထဲနှစ်၍ မင်တို့ရမည်။

သတင်းရည်ညွှန်း(ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာမဲဆန္ဒရှင်ပညာပေးရေးလက်ကမ်းစာစောင်)

Please follow and like us:
0