ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်

ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်၊ မဲရုံကိုယ်စားလှယ်/အကူ ကိုယ်စားလှယ်များသည် အောက်ပါအခွင့်အရေးများရှိသည်။
မဲရုံ/အကူကိုယ်စားလှယ်တို့၏ အခွင့်အရေးများ

၁။ မဲရုံတွင် လိုအပ်သောပစ္စည်းများထားရှိခြင်း ရှိ၊ မရှိနှင့်လျှို့ဝှက်စွာ မဲပေးနိုင်ခြင်း ရှိ၊ မရှိတို့ကို သေချာအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်။
၂။ မဲပေးသည့်လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်အားလုံးနှင့်မဲရေတွက် ခြင်းကို စောင့်ကြည့်ခွင့်ရှိသည်။ (မူလမဲစာရင်း၊ ကြိုတင်မဲစာရင်းနှင့် နောက်ဆက်တွဲမဲစာရင်းများကို မိတ္တူရယူခွင့်ရှိသည်။)
၃။ မိမိလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအား ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရာမဲရုံ၏သတင်းအချက်အလက်ကို ပေးပို့ရမည်ဖြစ်သဖြင့် မဲရုံအတွင်း စောင့်ကြည့်ခွင့်ရှိ သကဲ့သို့ ရေးသားမှတ်တမ်းတင်ခွင့်လည်း ရှိသည်။
၄။ မဲရေတွက်သည့်အချိန်တွင် ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သကဲ့သို့ မဲရေတွက်ခြင်းကို စောင့်ကြည့်လေ့လာရာမှ သိရှိသည်များကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။
၅။ အရေးကြီးဆုံးအချက်အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်သည် မဲရုံအဖွဲ့ထံမှ တရားဝင်အစီရင်ခံစာမိတ္တူ တစ်စောင်ကို ရယူခွင့်ရှိသည်။
၆။ ကန့်ကွက်လွှာတင်သွင်းခွင့်ရှိပြီး မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များ၏ ဖြေရှင်းချက်ကို တောင်းဆိုခွင့်ရှိသည်။
၇။ ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်သည့်နေ့တွင် ထိုသို့သော ကန့်ကွက်၊ တိုင်တန်းခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်သည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း၏ တစ်ဦးတည်းသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။
၈။ ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်သည် မကျေနပ်မှုကို မဲရုံမှူး(သို့) သက်ဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲအာဏာပိုင် (သို့) ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံ တိုင်တန်းအမှုဖွင့်နိုင်သည်။
၉။ ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်သည် မဲရုံတွင် တွေ့ရှိထားသည့် ပုံမှန်မဟုတ်သော အခြေအနေများကို ဖြေရှင်းထားသည်ဟုယုံကြည်လျှင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအား သတင်းပို့ တင်ပြခွင့်ရှိသည်။

ကိုးကား။  ။ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

Please follow and like us:
0