နည်းပညာဆိုင်ရာ သိမှတ်ဖွယ်ရာများ

အိုင်စီတီထုတ်ကုန်များကို လူတိုင်းအသုံးပြုနေကြရသည်။ လူတိုင်းလက်ထဲတွင် မိုဘိုင်းဖုန်းတစ်လုံးအနည်းဆုံး ရှိလာကြသည်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း၊ နေ့စဉ်နေထိုင်မှုဘဝအတွင်း မိမိတို့အသုံးပြုနေကြသည့် အိုင်စီတီနည်းပညာအကြောင်းများကို သိမှတ်ဖွယ်ရာအဖြစ် ဖော်ပြထားပါသည်။

လိုဂို

လိုဂို

 

ဝိုင်ဖိုင်

ဝိုင်ဖိုင်ဆိုသည်မှာ နည်းပညာဆိုင်ရာ စကားလုံးတစ်လုံးဖြစ်ပြီး အီလက်ထရောနစ်ကိရိယာတစ်ခုမှ တစ်ခုသို့ ကြိုးမဲ့စနစ်ဖြင့် အချက် အလက်များကို ပေးပို့နိုင်သော စနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ကွန်ရက်ကိုလည်း ဝိုင်ဖိုင်စနစ်ဖြင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဝိုင်ဖိုင်စနစ်သည် မိုက်ခရိုဝေ့နည်းပညာအပေါ်တွင် အခြေခံ၍အချက်အလက်များကို ထုတ်လွှတ်ခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်သည်။

 

 

 

လိုင်ဖိုင်လိုဂို

လိုင်ဖိုင်လိုဂို

 

လိုင်ဖိုင်

လိုင်ဖိုင်ဆိုသည်မှာ နည်းပညာဆိုင်ရာစကားလုံးတစ်လုံးဖြစ်ပြီး အီလက်ထရောနစ်ကိရိယာတစ်ခုမှတစ်ခုသို့ ကြိုးမဲ့စနစ်ဖြင့် အချက်အလက်များကို ပေးပို့နိုင်သောစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ကွန်ရက်ကိုလည်းလိုင်ဖိုင်စနစ်ဖြင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ လိုင်ဖိုင်စနစ သည် အလင်းကိုအခြေခံ၍အချက်အလက်များကို ထုတ်လွှတ်ခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်းတို့ ပြုလုပ်သည်။

 

 

 

ဂူဂဲလ်မျက်မှန်

ဂူဂဲလ်မျက်မှန်

 

ဝတ်ဆင်နိုင်သော ကွန်ပျူတာ

ဝတ်ဆင်နိုင်သော ကွန်ပျူတာဆိုသည်မှာ လူသား၏ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင် ဝတ်ဆင်၍ မည်သည့်နေရာ၊ မည်သည့်အချိန်တွင် မဆိုအသုံးပြုနိုင်သော ကွန်ပျူတာ အမျိုးအစားကို ခေါ်ဆိုသည်။ ဝတ်ဆင်နိုင်သောကွန်ပျူ တာနည်းပညာသည် အထွေထွေအသုံးပြုနိုင်ရန်၊ သတင်း အချက်အလက်နည်းပညာနှင့် မီဒီယာအသုံးချမှုများကို တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုနိုင်ရန်၊ ကွန်ပျူတာတစ်လုံး၏လုပ် ငန်းဆောင်တာများကို အသုံးပြုနိုင်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ကွန်ပျူတာကိုအသုံးပြုသူက အသုံးပြုလိုသည့်အချိန်တွင် ကွန်ပျူတာဖွင့်ခြင်း၊ ပိတ်ခြင်းကိုပင် ပြုလုပ်ရန်မလိုဘဲ အသုံးပြုသူနှင့်တစ်သားတည်းရှိနေပြီး အချိန်မရွေးအသုံး ပြုနိုင်ရန်လည်း ရည်ရွယ်သည်။ ထို့အပြင် ခန္ဓာကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းမပြည့်စုံသည့် မသန်စွမ်းများကလည်း ကွန်ပျူတာကို လွယ်လင့်တကူအသုံးပြုနိုင်ရန် ရည်မှန်းကြသည်။ ထို့ကြောင့် ဝတ်ဆင်နိုင်သော ကွန်ပျူတာများသည် နည်းပညာဖက်ရှင်အဆင့်မှ လူ့ခန္ဓာကိုယ်တွင် အစားထိုးအသုံးပြုလာနိုင်မည့် အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိလာနိုင်သည်။

Please follow and like us:
0