ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ စီးပွားရေးဆောင်ရွက်မှု ၂၀၁၆ ခုနှစ် အစီအရင်ခံစာမှ ညွှန်းကိန်း

ဖော်ပြပါဇယားသည် Doing Business မှ ဖော်ပြထားသော မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်သည့် အကဲဖြတ်ချက်များ ဖြစ်ပါသည်။ အကဲဖြတ်ခဲ့သော အကဲဖြတ်ချက်မှာ တစ်ဖက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့် အချက်ကြီး ၁၀ ချက်ဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ စီးပွားရေးဆောင်ရွက်မှု အစီအရင်ခံစာ ၂၀၁၆ တွင် ဖော်ပြထားသည့် ကိန်းဂဏန်းများဖြစ်ပါသည်။

ဖော်ပြပါဇယားသည် Doing Business မှ ဖော်ပြထားသော မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်သည့် အကဲဖြတ်ချက်များ ဖြစ်ပါသည်။ အကဲဖြတ်ခဲ့သော အကဲဖြတ်ချက်မှာ တစ်ဖက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့် အချက်ကြီး ၁၀ ချက်ဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ စီးပွားရေးဆောင်ရွက်မှု အစီအရင်ခံစာ ၂၀၁၆ တွင် ဖော်ပြထားသည့် ကိန်းဂဏန်းများဖြစ်ပါသည်။

စီးပွားရေးဆောင်ရွက်မှု ၂၀၁၆ ခုနှစ်အစီအရင်ခံစာ(Doing Business 2016 Report)ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်တွင် ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအစီအရင်ခံစာသည် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီး၏ စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရာ တွင် မည်မျှလွယ်ကူချောမွေ့သည်ကို အချက်ကြီး ၁၀ ချက်ဖြင့် တိုင်းတာပါသည်။

အဆိုပါအချက် ၁၀ ချက်မှာ
၁။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု စတင်ခြင်း
၂။ အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခွင့်ရရှိရေးဆောင်ရွက်ခြင်း
၃။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိမှုအခြေအနေ
၄။ ပိုင်ဆိုင်မှုများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း
၅။ ငွေကြေးအထောက်အပံ့ရရှိခြင်း
၆။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အနည်းငယ်သာဆောင်ရွက်နိုင်သူများကို ကာကွယ်ခြင်း
၇။ အခွန်ပေးဆောင်ခြင်း
၈။ စာချုပ်စာတမ်းများ အသက်ဝင်မှုရှိခြင်း
၉။ ပြည်ပကူးသန်းရောင်းဝယ်မှု အခြေအနေ
၁၀။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း စာရင်းရှင်းလင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း တို့ဖြစ်သည်။

မြန်မာနိုင်ငံအတွက် စီးပွားရေးဆောင်ရွက်မှု အစီအရင်ခံစာတွင် ထည့်သွင်းအကဲဖြတ်ခြင်းကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာ့ဘဏ်က စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအသိုက်အဝန်းနှင့်မြန်မာနိုင်ငံသည် ထိတွေ့မှုနည်းပါးခဲ့သောကြောင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်သည် မြန်မာနိုင်ငံကို ထည့်သွင်းအကဲဖြတ်မှု မပြုခဲ့ကြောင်းသိရသည်။

စီးပွားရေးဆောင်ရွက်မှု အစီအရင်ခံစာတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၌ စတင်ပါဝင်လာခဲ့သည်။ ရရှိခဲ့သည့် ရလဒ်သည် ကောင်းမွန်ခြင်း မရှိခဲ့ပါ။ နိုင်ငံပေါင်း ၁၈၉ နိုင်ငံကို အကဲဖြတ်ခဲ့ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် အဆင့် ၁၈၂ ရရှိခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အောက်တွင် အာဖရိကနိုင်ငံအချို့သာ ကျန်ရှိခဲ့သည်။

စီးပွားရေးဆောင်ရွက်မှု ၂၀၁၆ ခုနှစ် အစီအရင်ခံစာ ၏ အကဲဖြတ်ချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံသည် အဆင့် ၁၈၂ မှ ၁၆၇ သို့ တက်လှမ်းခဲ့သည်။ အဆင့်၁၈၂ မှ အဆင့် ၁၆၇ သို့ အဆင့် ၁၅ ဆင့် တိုးတက်မှု ရရှိခဲ့သည်။

ကိုးကား။ ။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ စီးပွားရေးဆောင်ရွက်မှု ၂၀၁၆ ခုနှစ် အစီအရင်ခံစာ

Please follow and like us:
0