နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အခြေအနေ

၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ-ဒီဇင်ဘာ အထူးစာစောင်

၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ-ဒီဇင်ဘာ အထူးစာစောင်

မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက် အရ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကုမ္ပဏီပေါင်း ၃၀၄၃ ခုသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လုပ်ငန်းလာရောက်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းDaily Eleven သတင်းစာတွင် နိုဝင်ဘာ ၃ရက်က ဖော်ပြခဲ့သည်။မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ ညွှန်းကိန်းများအရ ရန်ကုန်ရုံးချုပ်နှင့်ရုံးခွဲများသို့ လာရောက်အကြောင်းကြားသည့် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများစာရင်းကို အောက်ပါဇယားတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

၂၀၁၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်အထိ စာရင်းဖြစ်ပါသည်။

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁။ ရန်ကုန်ရုံးချုပ် (၂၉၃၇)
၂။ နေပြည်တော်ရုံးခွဲ (၈၁)
၃။ မန္တလေးရုံးခွဲ (၁၉)
၄။ ရှမ်းပြည်နယ်ရုံးခွဲ (၂)
၅။ မွန်ပြည်နယ်ရုံးခွဲ (၄)

စုစုပေါင်း ၃၀၄၃

Please follow and like us:
0